image

Sedan vi startade verksamheten för över 40 år sedan har vi bidragit till en arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Det är vi stolta över och idag är vi Sveriges största arbetsgivare med verksamhet över hela landet – vi finns där behovet finns.

Våra erbjudanden

Vi har konkurrenskraftiga tjänster inom bland annat städ, tvätt, tillverkning, logistik och Facility Management. Det är vi inte ensamma om. Men till skillnad mot våra konkurrenter levererar vi också ett oslagbart mervärde genom den nytta och funktion vi fyller för kunder, medarbetare och inte minst samhället: vi gör helt enkelt varandra bättre.

Vårt uppdrag

Vi ägs av staten och vårt huvuduppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning och på så sätt ge dem en plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Målet är att 1500 medarbetare varje år ska lämna oss för andra arbetsgivare. Uppdraget handlar inte om att passivt sysselsätta människor som har svårt att arbeta utan vi är övertygade om våra medarbetares förmåga att leverera både kvalitativa och efterfrågade tjänster inom bland annat städ, omsorg, logistik och tillverkning.

Samhallnyttan

Vi vågar påstå att vi är Sveriges viktigaste företag därför att vi kombinerar samhällsnytta, kundnytta och medarbetarnytta på ett sätt som ingen annan kommer i närheten av. Vi samarbetar med företag som delar våra värderingar om mångfald på arbetsmarknaden och hållbarhet. Våra kunder får hängiven och nyttig arbetskraft samtidigt som de skapar en betydelsefull vardag för människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid. Det är en hållbar affärsidé och för den har vi bland annat utsetts till Europas mest hållbara företag. Tillsammans med våra kunder bryter vi utanförskap och bidrar till ett mer hållbart Sverige.

Show all timings
  • Måndag07:00 - 16:00
  • Tisdag07:00 - 16:00
  • Onsdag07:00 - 16:00
  • Torsdag07:00 - 16:00
  • Fredag07:00 - 16:00
image