REKOMMENDERADE ÖPPETTIDER

Alla butiker bestämmer själva över sina öppettider, nedanstående tider är rekommendationer från Ljusdal Handel som majoriteten av handlarna följer.

Livsmedelsaffärerna har i regel öppet alla dagar i veckan, färre timmar per dag vid större högtider så som julafton och midsommarafton.