image

Expo

Expo i vår värld är en mötesplats där flera företag samverkar för att demonstrera sina produkter och tjänster mot en gemensamt utpekad målgrupp. Vi kan anlitas av branschorganisationer, myndigheter eller företag för att utveckla och genomföra nya typer av mässor. Vi genomför även egna koncept, bl a Mittia: Skogstransport, som är nordens största mötesplats inom skogstransportbranschen med över 130 utställare och ca 6 000 besökare och Mittia: Gård & Skog med 130 utställare och ca 5 000 besökare. Kontakta oss för referenser och mer information.

Event

Inom event har vi lång och bred erfarenhet av såväl företagevents som konsumentevents. Det kan handla om möten med kunder, återförsäljare eller personal. Det kan handla om publika events inom bl.a. idrott, kultur och nöjen. Vi vägleder våra uppdragsgivare genom hela processen från behovsanalys till konceptutveckling, marknadsföring av eventet, upphandling och planering med alla specialiserade leverantörer, själva genomförandet och sist men inte minst – utvärderingsfasen. Kontakta oss för referenser och mer information.

 
image