image

Ljusdalsbygdens museum arbetar med lokal historia, och i stort sett all vår verksamhet utgår från våra samlingar och arkiv. Allt vi har i utställningar, magasin och arkiv är lämningar efter människor som levde här före oss, och berättar om deras liv, arbete, traditioner och kunskaper, och om hur världen såg ut och uppfattades på deras tid.

Show all timings
  • Måndag11:00 - 16:00
  • Tisdag11:00 - 16:00
  • Torsdag11:00 - 16:00
  • Lördag11:00 - 16:00
image