Ljusdalsbygdens Museum

Välkommen till Ljusdalsbygdens museum

Ljusdalsbygdens museum bygger sin verksamhet på spåren efter människor som lever och har levt här. Vi vill vara en länk mellan då och nu, och hjälpa till att skapa perspektiv på framtiden. Vi är en liten institution, och lokal, men fast rotad i den stora, vida omvärlden och med de djupa, allmänmänskliga frågorna i fokus.

Ljusdalsbygdens museum har en bred utställningsverksamhet, och stort fokus på pedagogik i olika former. Vi är inte en skola, och bedriver inte undervisning, men vi ser oss som en bildningsinstitution; en arena för kommunikation och reflektion. Våra arkiv och magasin är fyllda med föremål, bilder, dokument och andra sorters minnen från våra bygder, och det är vår uppgift att spara dem för framtiden och samtidigt göra dem tillgängliga för dagens besökare och intresserade.

Under 2017 påbörjade Ljusdalsbygdens museum en flytt från sina gamla lokaler nära kyrkan till ett mer centralt läge i Ljusdals gamla mejeri. Vi har haft stängt för flytt och ombyggnation, men öppnade de första delarna av de nya lokalerna för allmänheten den 29 juni 2019. Vi kommer att fortsätta att öppna verksamhets- och utställningsrum i den takt som de blir färdiga under flera år framöver.

  • Sommaren 2019
    Mån-Tis 11-16
    Ons 17-20
    Sön 11-16