Klara Mors

Konstverket Klara Mors

Konstverket Klara Mors skapat av konstnären Kjerstin Stjernlöf vid Coop-parkeringen i Ljusdal. När Domus byggdes och behovet av parkeringsplatser blev stort revs hela kvarteret. Nu finns kvarteret åter på plats, om än i litet format. Närmast Bjuråkersvägen låg skohandlare Åbergs fastighet. Nästa hus innehöll rum för resande och en handelsbod. Sedan en liten byggnad med frukt och konfektyraffären Jamaika. Sista huset var Klara Mors kafé som gett kvarteret dess namn, där äldre ljusdalsbor har säkert tagit sig en kopp kaffe och ett gott bakverk.