Ljusdal Fastigheter AB

Ljusdal Fastigheter AB bildades i början av 2018 av Magnus Fernqvist, Christer och Stefan Henriksson.
Bolaget förvärvade under våren 2018 Diös samtliga fastigheter i Ljusdal, vilket inkluderar Centrumhuset i Ljusdal, Norrkämsta Industri- och företagspark och ett par kontorsfastigheter med DHL och Byggfakta Docu som hyresgäster.